Značení zábavní pyrotechniky

Velkou pozornost musíme věnovat označení a balení zábavní pyrotechniky.

 

Všechny výrobky obsahující pyrotechniku musí být schválené platnou legislativou. Musí mít také uvedenou kategorii nebezpečnosti, také značku CE a výstražný symbol výbušnina.

 

Tyto značení jsou většinou součástí návodu k používání, který dále musí obsahovat název pyrotechnického výrobku, kategorii, informaci o bezpečné vzdálenosti a o možnosti použití v interiéru či exteriéru, podrobný návod (v českém jazyce nebo piktogramy) na manipulaci a odpálení, číslo schvalovacího protokolu, výrobce nebo dovozce a spotřební dobu a měl by obsahovat i návod na likvidaci selhaných výrobků.

 

Pokud obal pyrotechnického výrobku tyto náležitosti neobsahuje, pak není schválen k prodeji!

 

Dále obal pyrotechnického výrobku nesmí být poškozen a nesmí na povrchu vykazovat chemické reakce a změny.

Každý pyrotechnický výrobek, ať je prodáván jakýmkoliv způsobem, musí obsahovat informace o výrobci a pokud není z Evropské unie, nesmí chybět ani informace o dovozci.

 

Dále by měl být uveden název, druh a šarže nebo série pyrotechnického výrobku. Označena by měla být kategorie pyrotechniky (např. F2) a minimální věková hranice pro toho, kdo je oprávněn s ní nakládat.

Porušený nebo poničený obal také rozhodně nevěstí nic dobrého!

  

 

označení

 

Váš Bumprásk.cz