Jak vybrat ohňostroj ?

Nejdůležitějším faktorem při výběru zábavní pyrotechniky, kromě správného výběru prodejce, je:

  1.  Jaký typ ohňostroje chci.
  2.  Odkud jej budu odpalovat.

 

Nejpoužívanější jsou kompaktní ohňostroje. 

Jejich efekty mohou jít rovně nebo do vějíře. V případě vějíře je důležitý mít prostor do stran.

V každém případě by nad kompaktem neměly být žádné překážky, např. stromy nebo el. vedení. Stejně tak u fontán je důležitý rovný povrch a žádné překážky nad výrobkem.

Pokud chcete použít rakety nebo římské svíce, měli byste myslet i na to, k čemu je dle návodu připevníte.

 

Zábavní pyrotechnika se dělí do 4 kategorií, kdy je prodej omezen takto:

  1. kategorie - osobám starším 15 let
  2. kategorie - od 18 let
  3. kategorie - od 21 let
  4. pak pouze osobám odborně způsobilým, což znamená, že musí mít speciální kurz pro odpalovače ohňostrojů.

Nejedná se o zbrojní ani jiný služební průkaz!

 

rc díte

 


V neposlední řadě je třeba si připomenout, že používání zábavní pyrotechniky je např. v Ostravě upraveno vyhláškou (č. 4/2012)

V praxi to znamená, že každý je povinen zdržet se použití pyrotechnických výrobků

a) o nedělích a státních svátcích po celý den,

b) od pondělí do soboty v době od 20.00 do 22.00 a

c) v době nočního klidu od 22.00 do 6.00

Toto se nevztahuje na použití zábavní pyrotechniky ve dnech 31.12. a 1.1. každého roku.

 

Informujte se vždy o vyhlášce v konkrétní obci, kde chce zábavní pyrotechniku použít !

 

A hlavně si to užijte :)

 

Váš BumPrásk.cz