Bezpečnost při použití zábavní pyrotechniky

Pravidla bezpečného zacházení se zábavní pyrotechnikou jsou jednoduchá.

Věnujte jim pozornost a dodržujte je !!!

 

 • S pyrotechnikou nemanipulujte pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

To je sice při silvestrovských oslavách asi nadlidský úkol, ale v opačném případě Vám hrozí při nejmenším velmi bolestivé popáleniny v    horším případě přijdete o prsty.

 

 • Vždy si řádně přečtěte celý návod k použití.

 

 • Výrobky uchovávejte v suchu a nenechávejte je před použitím delší dobu venku a už vůbec ne v dosahu dětí.

 

 • Žádný z výrobků zábavní pyrotechniky není určen k házení či jinému používání proti lidem či zvířatům.

 

 • Nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.

 

 

 • Žádný z výrobků není určen k odpalování "z ruky" !!!

 

au

 

 • Nikdy neodpalujte pyrotechniku v lokalitě, kde by mohlo snadno dojít k požáru (seník, suchá tráva nebo v např. v blízkosti paliv či motorových vozidel).

 

 • Nikdy nezapalujte zápalnici, pokud jsou v blízkosti další lidé.

Při jejím zapalování se nad výrobek nenahýbejte.

Sedněte si vedle něj do podřepu a zapalte zápalnici ze strany nataženou rukou.

 

 • Vždy odstupte do bezpečné vzdálenosti, která je min 15 metrů (viz návod u výrobku). 

 

 • Při selhání výrobku k němu nechoďte a nezjišťujte jeho příčinu.

Vyčkejte 10 min a poté výrobek zalijte vodou a následně rozmočte v nádobě po dobu 24 hodin nebo jej zakopejte do země.

Použijte rukavici.

 

 • Po skončení ohňostroje výrobek nejlépe zalijte vodou.

Předejdete tím vznícení zbytků papírových těles.

Dejte pozor i po skončení produkce je výrobek stále velmi horký.

 

Váš Bumprásk.cz