Dýmovnice barevná 40 sec

D2C
Neohodnoceno

Barevná dýmovnice - červená, oranžová, modrá, žlutá, zelená. Iniciace zápalnicí.

 

Kat. T1 - Prodej od 18 let

 

Délka efektu: 40 s


  • 73,55 Kč bez DPH
  • Skladem
89 Kč
Kategorie: Dýmovnice
 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

video